Pages

Monday, May 12, 2014

Xingyi 5 Element Linking Sword - Shang Yunxiang Branch - Li Cun Yi School


 
Li Hung of the Shang Yunxiang school demonstrating and teaching a Xingyi 5 Element Linking Sword. Shang Yunxiang was a top student of famed Xingyi Quan teacher Li Cun Yi.
 

No comments:

Post a Comment