Pages

Thursday, October 27, 2016

Wudang Jian


Wudang JianIn 1981, Wuhan International Wu Shu competition, Li Tian Ji represent the highest level of wushu,so after the tournament, the organisation asked Li Tian Ji to perform, then he and Zhang Ji Xiu (one of Litianji's tudi) performed Wudang Jian, two person's form.

Tuesday, October 4, 2016