Pages

Saturday, May 14, 2011

Boulder Internal Arts and Yi Zong School: Hong Yi Xiang - Xingyi QuanHere is my Grand Teacher Hong Yi Xiang demonstrating his Xingyi Quan.

No comments:

Post a Comment